Bước sang tuổi trung niên hầu hết ai trong chúng ta đều cảm thấy sức khỏe của mình yếu đi rất nhiều. Sức bền không còn nữa hay thậm chí cơ hay mau mỏi khi làm việc, vận động. Vì sao đàn ông tuổi trung niên lại hay mau mỏi?